ÇOCUĞUN MALLARININ KORUNMASI DAVASI NEDİR

Siz değerli okuyucularımıza bu yazımızda Çocuğun Mallarının Korunması Davası nedir, şartları nelerdir, çocuğun malları nelerdir, ayrı ayrı başlıklar altında söz etmeye çalışacağız.

Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesinin 1. fıkrasına göre anne ve babanın ölümü veya evliliğin sona ermesi durumlarında sağ kalan veya velayet kendisine verilen eşin yerleşim yerinin bulunduğu Aile Mahkemesine, ikametgâhının bulunduğu bölgede Aile Mahkemesi yok ise HSK tarafından belirlenen mahkemeye durum derhal bildirilmelidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 352 ile 363. maddelerinde çocuğun malları konusu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

TMK’nun 353. maddesine göre; Sağ kalan veya velayet kendisine verilen eşe çocuğun, eğer varsa, malvarlığının dökümünü gösteren bir defter vermesi için bir süre verir. Ayrıca mahkeme, bu malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri de bildirmesini istemektedir.

13.03.2022
ÇOCUĞUN MALLARININ KORUNMASI DAVASI NEDİR

ÇOCUĞUN MALLARI NELERDİR?

ARA REKLAM ALANI

İşte çocuğun mallarına birkaç örnek vermek gerekirse;

  • Çocuğun kendisine intikal eden miras,
  • Çocuk lehine yapılan ölüme bağlı tasarruflar,
  • Çocuk lehine yapılmış sağlar arası bağışlama,
  • Kişiliğe yönelik hukuka aykırı bir fiilden doğan tazminat alacağı,
  • Sigorta alacağı,
  • Destekten yoksun kalma tazminatı,
  • Çocuk lehine bankaya yatırılan paralar,
  • Çocuğun kendi çalışması sonucu elde ettiği kişisel kazancı,
  • Çocuk adına talep edilen iştirak nafakası,
  • Yasal temsilci tarafından çocuk adına yapılan kazandırıcı işlemler,

olarak kabul edilmektedir.

Çocuğa ait malların gelirleri öncelikle çocuğun bakımına, yetiştirilmesine ve eğitimine harcanması gerekmektedir. Çocuğun malvarlığının gereği gibi yönetilememesi halinde hâkim çocuğun üstün menfaatinin korunması sebebiyle gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Çocuğun mallarının korunması davasında amaçlanan; çocuğun malvarlığı yönetimi, malvarlığına dâhil unsurların korunması, bakım ve iyileştirilmesi amacına uygun olarak yapılan tüm işlemler koruma altına alınmaktadır.

Çocuğun mallarının korunması davasında gözetilen hukuki yarar ise; çocuğun geleceğinin teminatı olan malvarlığının kötü yönetimle tüketilmesini önlemektir. Çocuğun velayetini alan ebeveynin çocuğun malvarlığı üzerinde savurgan harcamalar yapması engellenmek istenmiştir.

Çocuğun mallarının korunması davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla görevlidir. Çocuğun mallarının korunması davasında çocuğun velayeti hangi ebeveynde ise o ebeveynin yerleşim yeri Aile Mahkemesi/Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Çocuğa ait miras, bağışlama veya kendi emeği neticesinde elde ettiği malvarlığı velayet/vesayet altında bulunduğu süre boyunca çocuğun velisi/vasisi tarafından yönetilir. Bu kişilerin çocuğun malları üzerinde yalnızca kullanma hakkı bulunmaktadır. Bu malvarlığı üzerinden kendilerine kazanç sağlayacak ya da çocuğa zarar doğuracak şekilde tasarrufta bulunmaları mümkün değildir.

Çocuğun malvarlığında haksız tasarruflarda bulunulması, kötü yönetilmesi nedeniyle çocuğun malvarlığının tespiti ve koruma altına alınmasını talep etme hakkı herkese tanınmıştır. Hakim re’sen ya da talep doğrultusunda çocuğun malvarlığını korumak için gerekli önlemleri almaklar yükümlüdür.

Avukat Gizem GONCE & Stj. Avukat İlayda KORUDAĞ

REKLAM ALANI
YAZAR BİLGİSİ
Avukat Gizem Gonce, lise eğitimini Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Kültür Üniversitesi Özel Hukuk programında Miras Hukuku alanında tez çalışmalarını yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen yerli ve yabancı hukuk bürosu ve şirketlerinde çalışarak birçok hukuki problemin çözümünde tecrübe kazanmıştır. Marsh & McLennanbünyesinde hukuki danışmanlık departmanında stajyer avukat olarak çalışmıştır. Avukatlık ruhsatını 2016 yılında alan Avukat Gizem Gonce, uzun bir süre Deniz Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku alanlarında faaliyet gösteren çeşitli hukuk bürolarında avukatlık yapmış olup akabinde Av. Gizem GONCE, Eren& Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu’nun Kurucu Ortağıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Deniz Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta ve Tazminat Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku’dur. Uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümünde taraf vekili olarak görev yapmaktadır. İş ve trafik kazaları sonucunda tazminata ilişkin hukuki ihtilafların çözümünde yerli ve yabancı müvekkillere Türk Hukuku ve uluslararası hukuk kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir.Uzlaştırmacılık eğitimini tamamlamış olmakla birlikte aynı zamanda, noterlik belgesi de bulunmaktadır.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

istanbul escort - istanbul escort bayan