e
sv

İki Haklı İhtar Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

11 Aralık 2021 11:02
avatar

Avukat Gizem Gonce

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kiracı bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içerisinde kira bedelini ödememesi sebebiyle kiralayanın kiracıya kiraların ödenmesi için iki haklı ihtar gönderme hakkı bulunmaktadır. Şayet bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde iki haklı ihtara sebep olan kiracı hakkında yapılacak işlemler farklılık göstermektedir.

Kiraya veren bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde,  bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunmasına sebep olan kiracı hakkında, kira süresinin bir yılının bitiminden itibaren bir ay içinde dava yoluna başvurmak suretiyle kira sözleşmesinin sona erdirilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kira sözleşmesinde muacceliyet koşulu bulunması halinde, muaccel hale gelen, kiranın tek ihtarla talep edilmesi gerekirken birden fazla ihtarla aynı ödenmeyen kira bedelinin istenmesi iki haklı ihtarın yapıldığının kabulünü gerektirmemektedir. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle kiralayan tarafından noter kanalı ile ihtarname gönderilmesi halinde yapılan kira ödemeleri iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmemektedir.

Bir yıldan daha kısa süreli sözleşmelerde iki haklı ihtar oluşmamaktadır. Ayrıca, süresiz kira sözleşmelerinde ve kira parasının yıllık ödenmesi halinde gereken hallerde ve bir yıldan kısa süreli sözleşmelerde iki haklı ihtar oluşmamaktadır. Kiracı kira bedelini süresi içerisinde ödememesi halinde kiralayan Sulh Hukuk Mahkemesine dava açma hakkına sahiptir.

Kiralayan iki haklı ihtara rağmen kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye kararı verilmesini Sulh Hukuk Mahkemesi hâkiminden talep edebilir. Kiraya veren işbu davasında ihtarnameleri, kira sözleşmelerini, tapu kaydını dava dilekçesi ekine ekleyebilir. Kira sözleşmesine, kiraya veren ve kiracı, kiranın ödenmemesi halinde kalan aylara ilişkin kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin hükmü de ekleyebilme hakkına sahiptir.

Avukat Gizem GONCE

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

İki Haklı İhtar Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi