Uzun Dönem Oturma İzni ve Aile İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

Siz değerli okuyucularımıza bu yazımızda Uzun Dönem Oturma İzni (İkamet İzni), Aile İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler konularında bilgi vermeye çalışacağız.

29.08.2022
Uzun Dönem Oturma İzni ve Aile İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

Uzun Dönem Oturma İzni (İkamet İzni

ARA REKLAM ALANI
 • Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
 • Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgenin aslı (Valilikler/Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilir.)
 • Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından ve Türk adli makamlarından alınabilir.) (Ülkesine giriş/çıkış yapmaması nedeniyle kendi ülkesinden adli sicil kaydı verilemediğine dair belge ibraz edenlerden Türk makamlarından alacağı adli sicil kaydı yeterli kabul edilir).

Aile İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuranın Çocuk Olması Halinde (Destekleyicinin ve destekleyicinin eşinin Ergin Olmayan Çocuğu veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuğu) Ortak Belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler istenir.
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, çocuğun onaylı doğum belgesi
 • Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi veya velayetin ortak olması durumunda diğer ebeveynin vereceği onaylı muvafakatname
 • Ebeveynlerden birinin ölümü halinde ebeveynin onaylı ölüm belgesi (Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
 • Destekleyiciden; (Başvuruda hazır bulunur)
  1. Türk vatandaşı ise;
 • Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
  1. Yabancı ise;
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için varsa) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
 • İkamet/çalışma izni belgesi, mavi kart, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgelerinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Özel sağlık sigortası (Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz!)
 • Adli sicil kaydı – Son 5 yıldır Türkiye’de kalınmıyorsa; kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır Türkiye’de kalınıyorsa Türk adli makamlarından/e-devlet sistemi üzerinden alınabilir. (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde) İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü veya e-devlet sisteminden (www.turkiye.gov.tr) alınacak “Yerleşim Yeri Belgesi”) (destekleyicinin Türk vatandaşı olması halinde “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” de kabul edilir.)
 • Kalınacak Yeri Gösterir Belge (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.)
 • Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi;
 • Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği;
 • Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)
 1. Oturma İzni Fotoğraf Ölçüsü

Oturma izni fotoğraf ölçüsü 50 mm x 60 mm boyutlarında ve arka fonu beyaz olmalıdır. Ayrıca fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

 1. Oturma İzni (İkamet İzni) Fiyatları

İkamet izni harç tutarları ülke gruplarına göre değiştiğinden ilgili ülke için tutara “https://www.goc.gov.tr/belge-bedeli-ve-harc-miktari” linkinden ulaşabilirsiniz. Listede olmayan ülkeler (Sırbistan, Fiji, Norveç, Kuzey Mariana Adaları) için ise uygulanacak tutar; 1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için ikamet izni başına (53,00 TL)’den az, (272,00 TL)’den çok olamaz.] 28,20 Türk Lirasıdır. 1 aydan sonraki her ay için 180,70 Türk Lirasıdır.

Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan ülke vatandaşları ise, 2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni harcından muaf tutulmuştur.

Ayrıca değerli kağıt bedeli olarak tüm başvuranlardan 125,00 Türk Lirası alınır.

Oturma İzninde (İkamet İzni) Avukatın Önemi

Bu işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancılar için daha avantajlı olacaktır. Başvuru için gerekli belgelerin temini hususunda birçok kuruma müracaat etmek gerekmektedir ve avukatlar yaptıkları iş gereği kurumların konumlarına çabuk ulaşabilmekte ve kurumların işleyiş sistemini bildiklerinden işlemlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayabilmektedir. Ayrıca ikamet iznine başvuran yabancı kendisi başvuru yaptığında kendi ülkesinden bir belge gerektiğinde veya ülkesine dönmesi gerektiğinde başvuru işlemleri yarım kalabilmekte ve yaptığı işlemlere baştan başlamak zorunda kalabilmektedir. Tabi bu durum da fazladan para ve zaman kaybedilmesine yol açmaktadır. Avukat aracılığıyla takip edildiğinde böyle bir durumda avukat işlemlere devam edeceğinden herhangi bir sorun olmaksızın işlemler sonuçlanmış olmaktadır.

Avukat Gizem GONCE 

REKLAM ALANI
YAZAR BİLGİSİ
Avukat Gizem Gonce, lise eğitimini Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Kültür Üniversitesi Özel Hukuk programında Miras Hukuku alanında tez çalışmalarını yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen yerli ve yabancı hukuk bürosu ve şirketlerinde çalışarak birçok hukuki problemin çözümünde tecrübe kazanmıştır. Marsh & McLennanbünyesinde hukuki danışmanlık departmanında stajyer avukat olarak çalışmıştır. Avukatlık ruhsatını 2016 yılında alan Avukat Gizem Gonce, uzun bir süre Deniz Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku alanlarında faaliyet gösteren çeşitli hukuk bürolarında avukatlık yapmış olup akabinde Av. Gizem GONCE, Eren& Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu’nun Kurucu Ortağıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Deniz Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta ve Tazminat Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku’dur. Uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümünde taraf vekili olarak görev yapmaktadır. İş ve trafik kazaları sonucunda tazminata ilişkin hukuki ihtilafların çözümünde yerli ve yabancı müvekkillere Türk Hukuku ve uluslararası hukuk kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir.Uzlaştırmacılık eğitimini tamamlamış olmakla birlikte aynı zamanda, noterlik belgesi de bulunmaktadır.
YORUMLAR

 1. ne yapmalıyız dedi ki:

  ev sahibi sözleşme bitmeden ya tektaraflı fesih ederim yada zam diyor ne yapalım

istanbul escort - istanbul escort bayan