e
sv

Boşanma Davalarına Dair En Merak Edilen Hususlar

13 Aralık 2021 11:49
avatar

Avukat Gizem Gonce

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

1.Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası nedir?

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında;  her iki taraf davalı ve davacı boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat hususlarında anlaşmaya varmalıdırlar.

Fakat taraflardan birisi boşanmak istemiyorsa ya da taraflar boşanma konusunda anlaşmakla birlikte boşanmanın hukuki sonuçlarında velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat hususlarında (velayet, anlaşamadılarsa, bu sefer çekişmeli boşanma davası açılması söz konusu olmaktadır.

2.Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanun’da boşanma sebepleri genel sebepler ve özel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Özel boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır.

Genel boşanma sebebi ise; eski Türk Medeni Kanunu’ndaki adı ile şiddetli geçimsizlik olup, yeni Türk Medeni Kanunu’nda evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

3.Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu’nda birtakım şartların varlığı aranmaktadır. Şöyle ki, tarafların en az 1 yıl süren bir evlilik hayatları olmalıdır. Davacı ve davalının boşanmanın hukuki sonuçları konusunda velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat hususlarında anlaşmaya varmalıdırlar.

4. Boşanma Davaları Ne Kadar Sürede Sona Ermektedir?

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere zaman açısından farklılık göstermektedir. Boşanma davasının hangi mahkemede açıldı, davanın mahiyeti ve ispatlanacak olan belgelerin toplanması, tanıkların dinlenmesi ve takibi ile bir yıllık süreci kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında ise bu süreç 3 aylık zaman dilimi olarak mahkemelerin yoğunluğu da göz önüne alınarak ifade edilir. Uygulamada boşanma davasının ne kadar süreceği her davanın kendi özel koşullarına göre değerlendirilmelidir.

5. Boşanma İşlemleri İle İfade Edilen Nedir?

Boşanma davasının açılması, duruşmaların takip edilmesi, dilekçelerin sunulması ve akabinde boşanma kararının mahkeme tarafından verilmesi ile gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi, yasal süreler içerisinde karara itiraz edilmemesi sebebiyle kesinleşmenin yapılarak boşanma işleminin ilgili Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesidir.

6. Boşanma Davasında Eşlerin Her İkisi De Mahkemede Bulunması Gerekmekte Midir?

Anlaşmalı boşanma davasında hâkim her iki eşi de duruşmada hazır olmasını istemekte ve boşanma hususundaki beyanlarını bizzat kabul edip etmediğini sormaktadır.

Çekişmeli boşanma davasında ise, tarafların mahkemeye bizzat katılmaları yerine kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri mümkündür.

7. Boşandıktan Sonra Tekrar Ne Zaman Evlenebilirim?

Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte boşanan erkek hemen yeni bir evlilik yapabilme hakkına sahiptir.

Fakat boşanan kadının yeniden evlenebilmesi kanunda açıkça düzenlenen iddet müddeti süresinin dolmasının beklemesi gerekmektedir. Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren ancak 300 gün geçtikten sonra evlenebilir boşanan kadın evlenebilir. Bu yasal süreye beklemek istemeyen kadın iddet müddetinin kaldırılması davası açarak gebe olmadığına ilişkin raporu sunarak yeniden evlenebilmektedir.

8.Boşanma Halinde Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Boşanma davasında nafaka miktarının ne kadar olacağı hususu tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırma raporları, mali durumları ve malvarlıklarının incelenmesi neticesinde hâkimin takdirine uygun olarak belirlenmektedir.

9. Boşanma Davası Neticesinde Tazminat Ödemek Zorunda Kalır Mıyım?

Türk Medeni Kanunu’nda açıkça düzenlendiği üzere boşanma davası aşamasında kusurlu olan eşe mahkeme tarafından takdiren tazminat ödemesine hükmedilebilmektedir.

10. Anlaşmalı Boşanma Halinde Nafakanın İptali veya Artırılması Mümkün Müdür?

Taraflar anlaşmalı olarak boşanmış ve anlaşmalı boşanma protokolü ile nafaka bedelini karşılıklı olarak kararlaştırmış olsalar dahi, şartların oluşması halinde nafaka ödeyen eş nafakanın iptali veya azaltılması için; nafaka alan eş ise nafakanın artırılması için dava açabilme hakkına sahiptir. İşbu dava Aile Mahkemesinde açılmaktadır. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları araştırılmak suretiyle hâkim yeniden nafaka miktarına hükmetmektedir.

Avukat Gizem GONCE

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Boşanma Davalarına Dair En Merak Edilen Hususlar