yahube – Sözlük
siz kıymetli okuyucularıma bu hafta aile hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan yargıtay tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım.
yargıtay'dan milyonlarca evli çifti ilgilendiren boşanma davalarına ilişkin çok önemli bir karar ortaya çıktı. yargıtay, evlilik birliği içerisinde kocanın eski sevgilisinin fotoğraflarını arabanın bagajında saklaması boşanma davasında kusurlu bir davranıştır şeklinde karar verdi.
bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren yargıtay 2. hukuk dairesi, eski kız arkadaşın resimlerinin aracın bagajında saklanmasıyla ilgili dikkat çeken bir karar verdi.
şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için aile mahkemesi’ne karşılıklı dava açtılar. her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmeden mahkeme, kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakası ile tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verdi.
karar davacı-karşı davalı kadın tarafından erkeğin boşanma davasının kabulü, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile nafaka miktarı yönünden temyiz edilince devreye yargıtay 2. hukuk dairesi girdi.
yerel mahkemeni̇n vermi̇ş olduğu karar 'eski̇ sevgi̇li̇ fotoğraflari' nedeni̇yle bozuldu
yargıtay 2. hukuk dairesi; davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını arabasının bagajında saklamasının ağır kusur olduğu gerekçesiyle kararı bozdu.
yargıtay 2. hukuk dairesinin kararında; fotoğraf saklamanın güven sarsıcı davranış olarak kabul edildiği, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davacı-karşı davalı kadına göre, davalı-karşı davacı erkek daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.
yargıtay 2. hukuk dairesinin kararında; “davacı-karşı davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesi ile buna bağlı olarak davalı-karşı davacı kadının tazminat taleplerinin reddi doğru görülmemiştir” denilerek mahkemenin kusur yönüyle hükmünün bozulduğu belirtildi.
bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise onanmasına karar verildi. davalı-karşı davacı erkek tarafından süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulundu. dosyanın yeniden değerlendiren yargıtay 2. hukuk dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. eski kız arkadaşının fotoğrafının saklanmasının güven sarsıcı davranış olduğuna dikkat çekilen kararda; “toplanan delilerle davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının resimlerini arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır. bu itibarla davalı-karşı davacı erkeğin karar düzeltme talebinin kabulü ile dairemizin onama bozma ilamının bozmaya yönelik 2. bendinin kaldırılarak açıklanan şekilde değişik gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir” denildi.
avukat gi̇zem gonce
google'dan en çok i̇çerik kaldırma başvurusunda bulunan ülkeler i̇nternet güvenlik firması surfshark’ın yaptığı araştırma ile google'dan içerik kaldırma talebninde bulunan ülkeler belirlendi. 150 ülkenin içerisinden bulunduğu bu araştırmada türkiye ilk sıralarda yer alıyor. i̇nternet güvenlik firması surfshark’ın son yayımladığı rapora göre, 150 ülke içerisinden google'dan en çok içerik kaldırma talebinde bulunan 4. ülke oldu. son 10 yılda google'dan en çok içerik kaldırma talebinde bulunan ülke rusya oldu. rusya toplam 215 bin ayrı içerik kaldırma başvurusunda bulundu. listenin ikinci sırasında ise kuzey kore bulunuyor. kuzey kore son 10 yılda 27 bin içerik kaldırılması başvurusunda bulundu. üçüncü sırada hindistan yer alıyor. hindistan'ın başvuru sayısı ise 20 bin. türkiye son 10 yılda google'dan 18 bin 900 defa içerik kaldırma talebinde bulunarak bu listenin 4. sırasında yer aldı. türkiye'nin, google'dan içerik kaldırma talebinde sıklıkla hakaret, gizlilik veya siyasi nedenlerle içeriği kaldırmasını istediği belirtildi. türkiye bu başvuruları mahkemeler ve devlet kurumları aracılığıyla ile yapıyor ve bu başvurularını yerel kanunların ihlali yönündeki mahkeme kararlarına dayandırılarak yapıyor. 2019'dan beri türkiye'de google'dan en çok içerik kaldırma talebi bilgi teknolojileri ve i̇letişim kurumu tarafından yapıldı. "ulusal güvenlik" ise hükümetlerin içerik kaldırma başvurularında en sık belirttikleri gerekçe oldu.
dünyada ilk internet bağlantısı ne zaman kuruldu?
5 aralık 1969'da utah üniversitesi'nin ve santa barbara kaliforniya üniversitesi'nin de eklenmesi ile 4 düğümlü bir ağ kuruldu. arpanet, alohanet'te geliştirilen temeller üzerinde hızla gelişti. 1981 senesinde ağa bağlı cihaz sayısı 213'tü ve ortalama her 20 günde bir yeni bir cihaz ekleniyordu.
guiding light (1975'ten önce the guiding light olarak bilinir) amerikan radyo ve televizyon dizisi. dizi, guinness dünya rekorları içerisinde amerikan tarihinde televizyonda en uzun süredir devam eden drama dizisi olarak yer almaktadır. 1937'den 1956'ya kadar 19 yıl boyunca bir radyoda, 30 haziran 1952'den 18 eylül 2009'a kadar 57 yıl boyunca cbs'de yayınlanmıştır.[1] 72 yıllık radyo ve televizyon çalışmaları ile guiding light, general hospital'ın önündeki en uzun soluklu pembe dizidir.[4][5]

1 nisan 2009'da cbs, dizinin düşük reytingleri nedeniyle 72 yıllık dizinin (radyoda 15 ve televizyonda 57) iptal edildiğini duyurdu. dizinin son bölümünün çekimleri 11 ağustos 2009'da tamamlandı. bölüm 18 eylül 2009'da yayınlandı ve yayın hayatına son verdi.[6][7][8]

oyuncular
vikipedi, özgür ansiklopedi
kısayol
vikipedi:tarih
vikipedi 15 ocak 2001 tarihinde jimmy wales, larry sanger tarafından nupedia projesine yardımcı olması amacıyla başlatılan projeydi. nupedia önceden kurulmuş, uzman editörler tarafından yazılmakta olan özgür bir ansiklopediydi. i̇nternetteki kulanıcılar wikipedia'ya içerik sağlamakta, editörler de bu içeriği denetimden sonra nupedia'ya aktarmaktaydı. kısa sürede nupedia wikipedia'nın hızına yetişemez oldu ve wikipedia nupedia'dan ayrıldı. wikipedia, tarafsızlık ilkesi doğrultusunda, 1 yıl içerisinde 20.000 makale sayısına ulaştı ve 18 dilde yayına başladı.
siz kıymetli okuyucularıma bu hafta iş hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar
olarak karşımıza çıkan yargıtay tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte
anlatmaya çalışacağım.
yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren iş davalarına ilişkin çok önemli bir karar ortaya
çıktı.
mazerete dayanan birkaç saatlik izin talebi karşılanmayan, yine de erken çıkmak istediğini
söyleyen işçiye işvereni tarafından 'bir daha işe gelme' denildi. yargıtay, bu sözleri işverenin
iş sözleşmesini feshi sebebi olarak kabul etti.
yargıtay, işçinin mazerete dayanan bir kaç saatlik izin talebinin karşılanmaması üzerine yine
de erken çıkmak istediğini açıklayınca, işverenin 'bir daha işyerine gelme' sözlerini fesih
saydı.
tam beş senedir çalıştığı şirkette, kız kardeşinin doğumu için bir kaç saat izin isteyen işçiye,
patrondan kötü haber geldi.
i̇şverenin izin vermemesi üzerine yine de gitmekte ısrar eden işçiye, 'bir daha işyerine gelme'
denildi.
i̇şten kovulan işçi, tazminat talebi karşılanmayınca işçilik alacaklarının tahsili için iş
mahkemesinde dava açtı. davacı işçi; iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız, nedensiz
ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin
ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve asgari geçim indirimi
alacaklarının tahsilini talep etti.
davalı şirket sahibi, davacı hakkında devamsızlık tutanağı tutulduğunu, davacının her hangi
bir hak ve alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi. i̇ş mahkemesi,
davanın kısmen kabulüne karar verdi.
karar, davalı şirket avukatı tarafından temyiz edilince devreye yargıtay 9. hukuk dairesi girdi.
emsal nitelikte bir karara imza atan yargıtay 9. hukuk dairesi, işçiye 'bir daha gelme'
demenin fesih sayılacağına hükmetti.
kararda şu ifadelere yer verildi:
"davacının işyerinde çalıştığı sırada, kardeşinin sezaryenle doğuma alındığı bilgisi üzerine
işverenden işten erken çıkmak için izin talep ettiği anlaşılmıştır. i̇şyerinde bulunan yetkili
kişinin iki saat sonra çıkabileceğini belirttiği, davacının hemen çıkma talebini tekrarlaması
üzerine 'sen bilirsin o zaman bir daha gelme' denilerek işyerinden çıkarıldığı anlaşılmaktadır.
4857 sayılı i̇ş kanunu'nun 2/4. maddesine göre, işveren vekilinin işçilere karşı işlem ve
yükümlülüklerinden doğrudan işverenin sorumlu olduğu kurala bağlanmış olup, davalı
işverenin olay sonrasında işyeri yetkilisinin eyleminin kabul görmediğini gösterir şekilde
işçinin işe derhal başlaması için çağrıda bulunmadığı ortadadır.
i̇şverenin, işyerini sevk ve idare eden yetkili kişi konumundaki çalışanın eylemini benimsemiş
olduğu kabul edilmelidir. nitekim davacı işçi ihtarname keşide ederek ihbar ve kıdem
tazminatı talep etmiş, davalı işveren daha sonra düzenlediği ihtarnameyle iş sözleşmesinin
feshedilmediğini belirtmiştir.

somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin mazerete dayanan bir kaç saatlik izin talebinin
karşılanmaması üzerine yine de erken çıkmak istediğini açıklayınca bir daha işyerine
gelmemesi gerektiği söylenerek iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmakla, davacının ihbar
ve kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. mahkemece her iki tazminat isteğinin
de kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. mahkeme
kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

avukat gi̇zem gonce
siz kıymetli okuyucularıma bu hafta aile hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar
olarak karşımıza çıkan yargıtay tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte
anlatmaya çalışacağım.
yargıtay'dan milyonlarca evli çifti ilgilendiren boşanma davalarına ilişkin çok önemli bir karar
ortaya çıktı. yargıtay, evlilik birliği içerisinde kocanın eski sevgilisinin fotoğraflarını arabanın
bagajında saklaması boşanma davasında kusurlu bir davranıştır şeklinde karar verdi.
bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren yargıtay 2. hukuk dairesi, eski kız
arkadaşın resimlerinin aracın bagajında saklanmasıyla ilgili dikkat çeken bir karar verdi.
şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için aile mahkemesi’ne karşılıklı dava
açtılar. her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmeden mahkeme, kadın lehine
tedbir ve yoksulluk nafakası ile tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar
verdi.
karar davacı-karşı davalı kadın tarafından erkeğin boşanma davasının kabulü, kusur
belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile nafaka miktarı yönünden temyiz edilince devreye
yargıtay 2. hukuk dairesi girdi.
yerel mahkemeni̇n vermi̇ş olduğu karar 'eski̇ sevgi̇li̇ fotoğraflari'
nedeni̇yle bozuldu
yargıtay 2. hukuk dairesi; davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını
arabasının bagajında saklamasının ağır kusur olduğu gerekçesiyle kararı bozdu.
yargıtay 2. hukuk dairesinin kararında; fotoğraf saklamanın güven sarsıcı davranış olarak
kabul edildiği, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda her iki taraf da
kusurlu olmakla birlikte davacı-karşı davalı kadına göre, davalı-karşı davacı erkek daha ağır
kusurlu olduğuna hükmetti.
yargıtay 2. hukuk dairesinin kararında; “davacı-karşı davalı kadın yararına maddi ve manevi
tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesi ile buna bağlı olarak davalı-karşı
davacı kadının tazminat taleplerinin reddi doğru görülmemiştir” denilerek mahkemenin kusur
yönüyle hükmünün bozulduğu belirtildi.
bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise onanmasına karar verildi.
davalı-karşı davacı erkek tarafından süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulundu.
dosyanın yeniden değerlendiren yargıtay 2. hukuk dairesi emsal nitelikte bir karara imza
attı. eski kız arkadaşının fotoğrafının saklanmasının güven sarsıcı davranış olduğuna dikkat
çekilen kararda; “toplanan delilerle davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının
resimlerini arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği
anlaşılmaktadır. bu itibarla davalı-karşı davacı erkeğin karar düzeltme talebinin kabulü ile
dairemizin onama bozma ilamının bozmaya yönelik 2. bendinin kaldırılarak açıklanan şekilde
değişik gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir” denildi.

avukat gi̇zem gonce
siz kıymetli okuyucularıma bu hafta aile hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar
olarak karşımıza çıkan yargıtay tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte
anlatmaya çalışacağım.
yargıtay'dan milyonlarca evli çifti ilgilendiren boşanma davalarına ilişkin çok önemli bir karar
ortaya çıktı. yargıtay, evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde
dedikodu çıkan ve buna izin verdiği ileri sürülen kocanın, boşanma davasında kusurlu
olduğuna karar verdi.
bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan taraflar, karşılıklı olarak aile mahkemesinde boşanma
davası açmışlardır. davacı dava dilekçesinde karşı davalı erkeğin sadakatsiz davranışları
olduğuna dikkat çekmiş ve aile mahkemesi, tarafların boşanmasına hükmederek, erkeğin
tam kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.
davacı erkek kararı temyiz etmiş olup dosya yargıtay 2. hukuk dairesi’ne gönderilmiştir.
yargıtay 2. hukuk dairesi başkanlığı tarafından emsal nitelikte bir karara imza atılmıştır.
erkeğin evli olmasına rağmen, başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde çıkan dedikodulara
sessiz kalmasının kusur olduğuna hükmetmiştir.
yargıtay 2. hukuk dairesinin vermiş olduğu kararda,
"dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle
davacı-davalı erkeğe kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasının başka bir kadınla
isminin dedikoduya karışmasına izin verme niteliğinde olduğunun ve davacı-davalı erkeğin
yine tam kusurlu olduğunun anlaşılmıştır. yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle
usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir".

avukat gi̇zem gonce
siz kıymetli okuyucularıma bu hafta aile hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan yargıtay tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım.
yargıtay'dan milyonlarca evli çifti ilgilendiren boşanma davalarına ilişkin çok önemli bir karar ortaya çıktı. yargıtay, evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde dedikodu çıkan ve buna izin verdiği ileri sürülen kocanın, boşanma davasında kusurlu olduğuna karar verdi.
bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan taraflar, karşılıklı olarak aile mahkemesinde boşanma davası açmışlardır. davacı dava dilekçesinde karşı davalı erkeğin sadakatsiz davranışları olduğuna dikkat çekmiş ve aile mahkemesi, tarafların boşanmasına hükmederek, erkeğin tam kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.
davacı erkek kararı temyiz etmiş olup dosya yargıtay 2. hukuk dairesi’ne gönderilmiştir. yargıtay 2. hukuk dairesi başkanlığı tarafından emsal nitelikte bir karara imza atılmıştır. erkeğin evli olmasına rağmen, başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde çıkan dedikodulara sessiz kalmasının kusur olduğuna hükmetmiştir.
yargıtay 2. hukuk dairesinin vermiş olduğu kararda,
"dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-davalı erkeğe kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasının başka bir kadınla isminin dedikoduya karışmasına izin verme niteliğinde olduğunun ve davacı-davalı erkeğin yine tam kusurlu olduğunun anlaşılmıştır. yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir".
avukat gi̇zem gonce
'@aysenurinik' ismiyle tiktok'ta paylaşımlar yapan kadın, hayatının şokunu yaşatan olayı anlattı. tırnak randevusu sırasında yanındaki kadınla tanışan ve flört ettiği çocuğu anlatan ayşenur i̇nik, bir sonraki randevuya gittiği sırada çalışan bir kişinin anlatması ile o kadının flört ettiği çocuğa mesaj attığını öğrendi. 'ayşenur'un seni ortamda göstermesi ile görüp, beğendim. yaşı büyük olan kişiler zaten ilgimi çekiyor. seni biraz anlatınca ben de tanışmak istedim' diyerek mesaj atan o kadın ile o erkek ardından ise ilişkiye başlamışlar... o kadın ile erkeğin ilişkiye başladığını belirten ayşenur i̇nik, yaşadığı şoke eden olayı da 'erkek arkadaşlarınızdan bahsetmeyin' diyerek paylaştı.
lipgloss kullanmanın i̇ncelikleri
lipgloss, dudaklara ışıltı veren ve genellikle nemlendirici özelliklere sahip bir makyaj ürünüdür. pek çok farklı renk ve formülde bulunabilmektedir. bu da onları her türlü makyaj görünümü için uygulanabilir kılar. ancak lipgloss uygulamak da kendi inceliklerine sahiptir. i̇şte lipgloss kullanmanın incelikleri:
• dudaklarınızı düzenli olarak peeling yaparak ve nemlendirerek, lipgloss'un daha düzgün ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayabilirsiniz.
• soğuk alt tonlara sahip olanlar genellikle pembe ve mor tonlarını, sıcak alt tonlara sahip olanlar ise şeftali ve altın tonlarını tercih ederler.
• lipgloss, tek başına ya da bir dudak kalemi ya da rujun üzerine uygulanabilir.
• lipgloss uygularken fazla miktar kullanmak, dudaklarınızın yapışkan ve rahatsız edici olmasına neden olabilir. küçük bir miktarla başlayın ve ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla ekleyin.
• lipgloss'u uyguladıktan sonra, fazla ürünü bir dudak fırçası ile alabilirsiniz. böylece dudaklarınız daha doğal görünür ve lipgloss'un dişlerinize bulaşmasını önler.









kalıcıkalıcı makyaj makyaj
uyusunda büyüsün ninnnnnniii
facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal ağ. 4 şubat 2004 tarihinde harvard üniversitesi 2006 devresi öğrencisi mark zuckerberg tarafından kurulan facebook, öncelikle harvard öğrencileri için kurulmuştu. daha sonra boston civarındaki okulları da içine alan facebook, iki ay içerisinde ivy ligi okullarının tamamını kapsadı. i̇lk sene içerisinde de; amerika birleşik devletleri'ndeki tüm okullar facebook'ta mevcuttu. üyeler önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac.uk vb.) üye olabiliyordu. daha sonrasında da ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katıldı. 11 eylül 2006 tarihinde ise facebook tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açıldı. kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yerleritibarıyla katılımgösterebilmektedirler. ayrıca facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden biridir. google play store 5milyar fazla kullanıcısı bulunmaktadır.
instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. medyalar filtrelerle, hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir. kullanıcılar, diğer kullanıcıların içeriğine etiketlere ve konumlara göre göz atabilir ve trend olan içeriği görüntüleyebilir. kullanıcılar, içeriklerini kişisel bir beslemeye eklemek için fotoğrafları beğenebilir ve diğer kullanıcıları takip edebilir. ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı instagram'ın da dâhil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır.[7] instagram başlangıçta yalnızca içeriğin 640 piksel ile kare (1:1) en boy oranında çerçeve oranına izin vererek ayırt edildi. 2015 yılında bu kısıtlamalar 1080 piksele yükseltilerek hafifletildi. servis ayrıca mesajlaşma özellikleri, tek bir gönderiye birden fazla resim veya video ekleme yeteneği ve 'hikâye' özelliği ekledi.
tırnak batması: tırnak şeklinin müsait olması ya da dar ayakkabı giyilmesi sonucunda gelişebilir. basit tırnak çekimi ile genellikle düzelme görülmez. tırnak yatağının onarılması gerekebilir.

kanca tırnak: tırnak şeklinin uca doğru kıvrılması ile gelişir. zamanla tırnağın uç kısmı tam kapanıncaya kadar kıvrılabilir. tırnak kesmek zorlaşır. kemiğe baskı yaptığı için ağrıya neden olur, yürümeyi zorlaştırır. tırnak yatağının düzeltilme operasyonu ile düzelme sağlanır. kanca tırnakta da tırnağın daha kıvrık çıkmasına yol açacağı için tırnağın çekilmesi önerilmemektedir. tırnak i̇ltihabı: dolama ya da panariş denilen hastalık tırnak deri sınırından ya da deriden herhangi bir şekilde (diken batması, yaralanma vs.) iltihap kapması durumudur. parmağın o bölgesinde üreyerek çoğalan mikroplar apse benzeri bir duruma sebep olurlar parmak şişer ve basınç artar; bunun sonucunda dayanılmaz şiddette ağrı olur.
tırnak insanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabakadır. sağlıklı bir insan vücudunda yer alan 20 parmağın her birinin ucunda yer alması gerekir. tırnaklar keratin adı verilen sertleşmiş proteinden oluşur. tırnağın başlangıç kısmında deri ile birleştiği alanda bulunan yarımay şeklindeki beyaz şekle lunula adı verilir. toynaklılar (çift toynaklılar ile tek toynaklılar) grubundan memeli hayvanların tırnağına toynak denir.i̇nsanlarda tırnaklar günde ortalama olarak 0,1 milimetre uzar. (100 günde 1 cm) el tırnaklarının uzayıp tamamen yenilenmesi 4-6 ay, ayak tırnaklarının ise 12-18 ay sürer. tırnakların büyüme süresi kişiden kişiye, yaşa, mevsime, özel bakıma ve kalıtsal özelliklere göre farklılık gösterir. tırnaklar da tıpkı deri gibi kuruyabilir ve hastalıklar kapabilir. tırnak yeme huyu ise kişide birçok önemli hastalığın başlamasına sebep olabilir. tırnak yemeye sebep olan faktörler aşırı gerginlik, sıkıntı ve açlıktır.

tırnağın kültürdeki etkisi oldukça büyüktür. batı kültüründe uzun tırnak kadınlığın simgesi olarak kabul görür. bazı asya ülkelerinde erkeklerin de tüm tırnaklarını ya da serçe parmak tırnağını uzattıkları görülse de bu tutum birçok batı ülkesinde burun karıştırma ya da kokain kullanma ile ilişkilendirildiğinden hoş karşılanmamaktadır. bununla birlikte birçok gitar sanatçısı tırnak uzatır. tırnakları boyama geleneği günümüzden 5000 yıl öncesine kadar gider.

tırnaklar hakkında yanlış bilinen bir söylenti de tırnakların kişinin ölümünden sonra birkaç gün büyümeye devam ettiği inancıdır. fakat bunun asıl sebebi ölü bedenin gün geçtikçe su kaybetmesi sonucu derinin büzülerek geri çekilmesi sonucu tırnakların daha belirgin hale gelmesidir.
ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması:

adobe photoshop express

gimp

paint .net

pixlr editör

pixlr x

krita

rawtherapee

photoscape x

fotor

photos pos pro

inpixio

befunky

affinity photo
canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumları, posterleri ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. web'de ve mobilde kullanılabilir ve milyonlarca resim, yazı tipi, şablon ve illüstrasyonu entegre eder.kullanıcılar, birçok profesyonel tasarlanmış şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle ve bırak arayüzü ile kendi fotoğraflarını yükleyebilir. platformun kullanımı ücretsizdir ve canva pro ve canva for enterprise gibi ücretli abonelikler ek işlevsellik sunar. kullanıcılar ayrıca yazdırılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için ödeme yapabilir.

2019 itibarıyla, canva en son 3.2 milyar dolarlık bir değerleme gerçekleştirdi ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcısı var.[2]şirket; 1 ocak 2012'de melanie perkins, cliff obrecht ve cameron adams tarafından avustralya'nın sidney kentinde kuruldu. canva'nın ilk yılında 750.000'den fazla kullanıcısı vardı. sosyal medya ve teknoloji uzmanı guy kawasaki, şirkete nisan 2014'te evangelist olarak katıldı. 2015 yılında işletmelere pazarlama malzemeleri üretmek için bir araç sağlayan canva for work piyasaya sürüldü.

2016-17 mali yılında, gelirler 6,8 milyon abd dolarından 23,5 milyon abd dolarına, 3,3 milyon abd doları zararla yükseldi. 2017 yılında şirket kârlılığa ulaştı ve 294.000 ödeme yapan müşteriye sahip oldu.

ocak 2018'de perkins, şirketin sequoia capital, blackbird ventures ve felicis ventures'tan 40 milyon dolar topladığını ve 1 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı.

mayıs 2019'da canva, yaklaşık 139 milyon kullanıcı verisinin saldırıya uğradığı bir güvenlik ihlali yaşadı. görünen veriler gerçek isimleri, kullanıcı adlarını, adresleri ve coğrafi bilgileriydi.

canva, uygulamalarını gündelik kullanıcılar için anlaşılır hale getirirken, marka sadelik misyonuna uymak amacıyla, i̇ngilizce ve ortak dilde yazılmış anlaşılır bir gizlilik politikasını yayınladığı için ocak 2020'de övgü aldı.
onedio.comda okudum
yazı şöyle:
dilan polat ve engin polat'ın sorgusu bitti: 6 saatten fazla sürdü
kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan dilan polat ve engin polat'ın geçtiğimiz saatlerde başlayan sorgusu sona erdi. kısa süre içerisinde kavuştukları serveti göze sokarak yaşamayı tercih eden dilan ve engin polat'ın düzenli paylaşımları zaman içerisinde "bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorularının sorulmasına sebep olmuştu.kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla itham edilen dilan ve engin polat çifti, masak'ın da devreye girmesiyle beraber inceleme altına alınmıştı.çeşitli suçlamalarla haklarında soruşturma yürütülen çift, 1 kasım'ın ilk ışıklarında "kaçma şüpheleri olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı.
şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada zanlıların polisteki ifade işlemleri sürerken, dilan ve engin polat'ın 17.20 sularında başlayan sorgusunun 23.45 itibariyle sona erdiği öğrenildi.i̇stanbul mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü’nde ifadelerinde alınan çiftin sorgusu 6 saatten fazla sürdü.dilan ve engin polat davasında önemli bilgiler aktaran gazeteci emrullah erdinç'in paylaşımlarına göre, engin ve dilan polat ile birlikte soruşturma kapsamında ilk gözaltına alınan şüpheliler, yarın sabah 7.30'da anadolu adliyesine sevk edilecek.