Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir

Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, mirastan feragat sözleşmesi ve kapsamı hakkında açıklamalarda bulunacağım.

11.11.2021
Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir

Türk Medeni Kanunu 528. maddesinde mirastan feragat sözleşmesi ve kapsamı detaylı olarak düzenlenmiştir.

ARA REKLAM ALANI

Şöyle ki;

Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur. 

Mirastan feragat sözleşmesi miras sözleşmesinin bir türüdür. Feragat sözleşmesi, miras bırakan ile mirasçısı arasında ve mirasçının mirasçılık sıfatından vazgeçmesine ilişkin bulunan iki taraflı bir sözleşmedir. İşbu sözleşme ile mirasçı, miras hakkından tamamen veya kısmen karşılık alarak ya da karşılıksız bir şekilde vazgeçer.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 12.10.1992 tarihli kararında; “Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakanla mirasçı arasında yapılan ve mirasçının miras hakkından vazgeçmesine ilişkin bulunan bir sözleşmedir. Sözleşme ile mirasçı mahfuz hissesinden ve miras hakkından vazgeçmektedir. İşlem sağlar arası bir muameledir. Feragat sözleşmesinin bir tarafı miras bırakan, diğer tarafı da feragat edendir.” Şeklinde açıklanmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 528. maddesinde; bir kimsenin mirasçılarından biri ile mirastan feragat sözleşmesi yapılabileceği düzenlenmiştir. Mirastan feragat sözleşmesinin kanunda öngörülen resmi şekilde yapılması gerekmektedir.

Mirastan feragat eden mirasçılık sıfatını kaybetmektedir. Bir kimse, mirasçılarından biri ile ivazlı veya ivazsız mirasçılıktan feragat sözleşmesi yapabilir. Mirastan feragat sözleşmesi olumsuz miras sözleşmesi olarak da anılmaktadır.

Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya karşılık sağlamak suretiyle mirastan feragat sözleşmesi yapma hakkına sahiptir. Mirastan feragat, miras hakkının değil, mirasçılık sıfatının yitirilmesine sebep olmaktadır. Artık mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçı terekeden bir talepte bulunamaz. Mirasçılık sıfatını kaybetmiştir. Bir karşılık sağlanarak yapılan mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu içinde hüküm ifade etmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler birbirinden tamamen farklıdır. Mirasçılar arasında miras bırakan hayatta iken yapılmış fakat miras bırakanın katılmadığı sözleşmeler hukuken geçersiz kabul edilmektedir.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 23.06.2009 tarihli kararı; Mirastan feragat sözleşmesi feragat edenin mirasçılarını da bağlar. Miras bırakanın yapmış olduğu muvazaalı işlem yok hükmünde ve baştan itibaren geçersiz ise, mirastan feragat sözleşmesine hukuksal sonuç bağlanmalıdır, bu konuda önem teşkil etmektedir.

Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile mirasçılardan birisi arasında karşılıksız ya da karşılık sağlanarak resmi vasiyetname şeklinde yapılır. Mirastan feragat eden mirasçının saklı payından vazgeçmesi sonucu da ortaya çıkmaktadır.

Mirastan feragat sözleşmesi resmi vasiyetname şeklinde yapılması gerekmektedir. Bu şekil şartı geçerlilik şartıdır. Türk Medeni Kanunu mirastan feragat sözleşmesini, resmi vasiyetname şeklinde yapılmasını öngörmüş ise, öngörülen şekle uyulmadan yapılan sözleşme geçersiz sayılmaktadır. Resmi vasiyetname uygulama da en sık noterler tarafından yapılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu madde 532 uyarınca; “Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.” okuryazar olanlar için ne şekilde mirastan feragat sözleşmesi yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Türk Medeni Kanunu madde 535 uyarınca; “Miras bırakan vasiyetnameyi bizzat okuyamaz veya imzalayamazsa, memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üzerine miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder. Bu durumda tanıklar, hem miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından miras bırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar. ”Okuryazar olmayanlar için ne şekilde mirastan feragat sözleşmesi yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Avukat Gizem GONCE

REKLAM ALANI
YAZAR BİLGİSİ
Avukat Gizem Gonce, lise eğitimini Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Kültür Üniversitesi Özel Hukuk programında Miras Hukuku alanında tez çalışmalarını yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen yerli ve yabancı hukuk bürosu ve şirketlerinde çalışarak birçok hukuki problemin çözümünde tecrübe kazanmıştır. Marsh & McLennanbünyesinde hukuki danışmanlık departmanında stajyer avukat olarak çalışmıştır. Avukatlık ruhsatını 2016 yılında alan Avukat Gizem Gonce, uzun bir süre Deniz Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku alanlarında faaliyet gösteren çeşitli hukuk bürolarında avukatlık yapmış olup akabinde Av. Gizem GONCE, Eren& Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu’nun Kurucu Ortağıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Deniz Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta ve Tazminat Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku’dur. Uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümünde taraf vekili olarak görev yapmaktadır. İş ve trafik kazaları sonucunda tazminata ilişkin hukuki ihtilafların çözümünde yerli ve yabancı müvekkillere Türk Hukuku ve uluslararası hukuk kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir.Uzlaştırmacılık eğitimini tamamlamış olmakla birlikte aynı zamanda, noterlik belgesi de bulunmaktadır.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.