e
sv

İcra İflas Hukukunda Tahliye Davalarında Merak Edilenler

17 Kasım 2021 11:11
avatar

Avukat Gizem Gonce

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

1.Kiracı kira bedelini ödemez ise, kiraya veren İcra Müdürlüğü’ne başvurabilir mi?

Kiracı kira bedelini ödememesi halinde kiraya veren İcra İflas Kanunu m.269 uyarınca İcra Müdürlüğü’ne başvurarak tahliye talepli icra takibi yapılmasını talep edebilir. İcra Müdürlüğü kiracıya ihtarlı ödeme emri gönderilmesine karar verir.

2. İcra Müdürlüğü tarafından gönderilen ihtarlı ödeme emrinde neler yazılmalıdır?

Kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira bedeli kiracı tarafından ödenmediği takdirde kiraya veren İcra İflas Kanunu 269. maddesi uyarınca ihtarlı ödeme emrini İcra Müdürlüğünden gönderilmesini isteyebilir. Ödeme emrinde, kira sözleşmesinin bozulması ihtarı, kiracının itiraz süresi, kira sözleşmesini ve sözleşmedeki imzasını kiracı inkâr etmediği takdirde, kiracının kira sözleşmesini kabul edeceği, süresinde itiraz etmediği takdirde haciz ve tahliyesine karar verileceği yazılmaktadır.

3. Kira süresinin sona ermesi halinde icra takibi ne zaman yapılmalıdır?

Kira sözleşmesinde belirtilen kira süresinin bitim gününden itibaren bir ay içinde kiraya veren kiracının tahliyesi için icra takibi yapabilir.

4. Tahliye talepli ödeme emrinde yazılması gerekenler nelerdir?

Kiraya verenin İcra Müdürlüğü’ne yapacağı başvuru ile İcra Müdürlüğünce kiracıya tahliye talepli ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrinde; kira sözleşmesi, kiraya verenin ve kiracının ad ve soyadını, adresini, süresinde itiraz edilmez ve kiralanan kendiliğinden tahliye edilmediği takdirde işby tahliye emrinin tebliğinden itibaren on beş gün içinde kiralananın tahliye edilmesi, tahliye edilmediği takdirde zorla tahliye edileceği hususu yazılmaktadır.

5. Kiracı tahliye talepli ödeme emrine itiraz ederse ne olur?

Kiracı kendisine tebliğ edilen tahliye talepli ödeme emrine itiraz etmesi halinde takip icra müdürü kararı ile süresinde itirazın yapılmış olması şartı dikkate alınarak durdurulmaktadır.

6. Kiracının tahliye talepli ödeme emrine itiraz etme süresi ne kadardır?

Kiracı tahliye talepli ödeme emri kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.

7. Kira sözleşmesi noterde düzenlenmemiş ise imza itirazı yapılır mı?

Kira sözleşmesi yazılı olup da noterde düzenlenmemiş ise kiracı sözleşmedeki imzasına itiraz etmiş olursa,  bu takdirde kiraya veren Sulh Hukuk Mahkemesine tahliye davası açması gerekecektir.

8. Kira sözleşmesi noterde onaylı ya da noterlikçe düzenlenmesi halinde imza itirazı dinlenir mi?

 Bu durumda imza itirazı dinlenilmemektedir. Kiracı, İcra Mahkemesine başvurmak suretiyle itirazın kaldırılması ve tahliyesi istenmelidir.

Avukat Gizem GONCE

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

İcra İflas Hukukunda Tahliye Davalarında Merak Edilenler