Miras Hukukunda Saklı Paylı Mirasçı

Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, miras hukukunda saklı paylı mirasçıların kimler olduğunu anlatmaya çalışacağım.

15.10.2021
Miras Hukukunda Saklı Paylı Mirasçı

ARA REKLAM ALANI

Türk   Medeni Kanunu, yasal mirasçıların bazılarına miras bırakanın iradesiyle ortadan kaldırılamayan, dokunulamayan bir miras hakkı tanımıştır. Kanunda tanınan bu hakka saklı pay, bu hakkın tanıdığı kimselere ise saklı paylı mirasçı denilmektedir. Saklı paylı mirasçının hakkı, miras bırakanın iradesinden bağımsız olarak güçlendirilmiş olup, miras bırakanın bu hak üzerinde tasarrufta bulunması yasaklanmıştır. Miras bırakan anılan saklı payları zedelerse onun ölümünden sonra saklı paylı mirasçının tenkis davası açma hakkı bulunmaktadır. Türk Medeni kanununda saklı pay sahibi olan mirasçılar hüküm altına alınmıştır. Altsoy için yasal miras payının yarısı, anne ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, sağ kalan eş için altsoy veya anne baba zümresiyle mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçüdür saklı pay miras haklarıdır.

Altsoy; evlat ve torundur. Evlatlık ve altsoyu da evlat edinenin mirasında saklı paylı mirasçıdır. Evlat edinen ise, evlatlığın mirasçı olmadığından saklı paydan söz edilmesi mümkün değildir.

Saklı paylı mirasçının hakkı, miras bırakanın iradesinden bağımsız olarak güçlendirilmiştir. Miras bırakanın saklı pay üzerinde tasarrufta bulunması mümkün değildir. Saklı payın zedelenmesi halinde tenkis davası açılabilmektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 12.12.2007 tarihli kararında; “Mirastan ıskat edilen kimsenin altsoyu o kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi saklı payını talep edebilir. Bu nedenle ıskat edilenin altsoyu olan davacıların bu davayı açmakla aktif husumet ehliyeti bulunmaktadır. Davacıların mirasçı olamayacaklarından söz edilerek dava reddedilemez. ”konuya ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Yasal mirasçılık, niteliği itibariyle miras bırakana yakın bir ilişkinin varlığını gerektirmektedir. Bu yakın ilişki kan hısımlığına, evlilik bağına veya evlatlık sözleşmesine dayanabilir ya da bir devletin vatandaşı olmakla o devlete mirasçılık tanınabilir. Kanun koyucu, kanuni mirasçı denilen kimselerin bazılarına, miras bırakanın iradesi ile bertaraf edilemeyen bir miras hakkı tanımıştır. Tanınan bu hakka mahfuz hisse, bu hakkın tanındığı kimseler de mahfuz hisseli mirasçılardır.

Miras hukukunda saklı pay sahibi olabilmek için ikisi olumlu biri olumsuz olmak üzere üç şart gerekmektedir. Kanuni mirasçı olarak mirasa hak kazanmak, kendisine saklı pay tanınan mirasçılardan olmak ve kanuni mirasçılık sıfatını herhangi bir sebeple mirastan red, mirastan ıskat olunmak, mirastan mahrumiyet gibi haklarını yitirmemek gerekmektedir.

Avukat Gizem GONCE

REKLAM ALANI
YAZAR BİLGİSİ
Avukat Gizem Gonce, lise eğitimini Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Kültür Üniversitesi Özel Hukuk programında Miras Hukuku alanında tez çalışmalarını yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen yerli ve yabancı hukuk bürosu ve şirketlerinde çalışarak birçok hukuki problemin çözümünde tecrübe kazanmıştır. Marsh & McLennanbünyesinde hukuki danışmanlık departmanında stajyer avukat olarak çalışmıştır. Avukatlık ruhsatını 2016 yılında alan Avukat Gizem Gonce, uzun bir süre Deniz Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku alanlarında faaliyet gösteren çeşitli hukuk bürolarında avukatlık yapmış olup akabinde Av. Gizem GONCE, Eren& Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu’nun Kurucu Ortağıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Deniz Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta ve Tazminat Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku’dur. Uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümünde taraf vekili olarak görev yapmaktadır. İş ve trafik kazaları sonucunda tazminata ilişkin hukuki ihtilafların çözümünde yerli ve yabancı müvekkillere Türk Hukuku ve uluslararası hukuk kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir.Uzlaştırmacılık eğitimini tamamlamış olmakla birlikte aynı zamanda, noterlik belgesi de bulunmaktadır.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

istanbul escort - istanbul escort bayan