sv

Kira Sözleşmelerinin Olağanüstü Feshi Nedir?

10 Aralık 2021 12:30

Kira sözleşmesinin feshedilmesi birtakım şartların oluşmasına bağlıdır. Ancak önemli sebeplerin varlığı halinde kira sözleşmesinin feshedilmesi mümkündür. Kiraya veren ve kiracıdan her biri, kira ilişkisinin devamının kendileri için çekilmez bir hale getiren önemli sebeplerin varlığı halinde kira sözleşmesinin yasal fesih bildirim süresi içerisinde her zaman feshetme hakkına sahiptir. Fakat bu hüküm, 01.07.2021 tarihi itibariyle 8 yıl süreyle özel ve kamu hukuku tüzel kişileri ile tacirler hakkında uygulanamayacaktır.

          Kiracının ölümü halinde mirasçıları, yasal fesih bildirimini sürelerine uyarak feshetme hakkına sahiptirler. Ayrıca kiralanan amacına uygun olarak kullanılmaması halinde kiralama amacı gözetildiğinde kira sözleşmesini feshetme imkânı bulunmaktadır. Örneğin, akaryakıt ve gaz istasyonu kurulmasına imkân vermeyen kiralanan taşınmazın kiralayan tarafından kiralanması halinde bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren kira sözleşmesini feshedebilir.

          Kiracının kira sözleşmesinden sonra iflas etmesi halinde kiraya veren işleyecek kira bedelleri için teminat talep etme hakkına sahiptir. Kiracının iflas etmesi halinde, tüm alacaklıların iflas masasına kayıt yaptırarak sıraya girmeleri gerekmektedir. Şayet kiracının kiralayana teminat vermemesi halinde de kira sözleşmesini derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Kira sözleşmesinin bu durumda feshi için fesih bildirimi sürelerine uyulması aranmamaktadır. Kiraya veren öncelikle noter kanalıyla kiracıya, kiralananı eski hale getirmesini ve kendisine teslim etmesini ihtar edebilir. Kiracının iflas etmesi ve herhangi bir güvence göstermemesi halinde kiraya veren sulh hukuk mahkemesine kiracının iflas nedeniyle tahliye talepli dava açma imkânı bulunmaktadır. Bir diğer dava çeşidi olan, kira sözleşmesinin sözleşmeye uygun olmayacak şekilde kiralayan tarafından kullanılması sonucu, kiraya veren sulh hukuk mahkemesine sözleşmeye aykırı davranış sebebiyle tahliye davası açma imkanı vermektedir.

             Avukat Gizem GONCE

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI