Tehdit Suçu Nedir?

02.08.2023
Avukat Asya Akın, lise eğitimini Bursa'nın önde gelen liselerinden Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde %50 başarı bursu ile lisans eğitimini tamamlamasının ardından, 2019 senesinde başlamış olduğu Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamlayarak, uzmanlaşma alanını Fikri Mülkiyet Hukuku olarak belirlemiş ve çalışmalarını bu alanda yürütmüştür. Proje konusunu ise tanınmış markalar üzerine hazırlamıştır. Bursa'da Akın Hukuk Bürosunda stajını tamamlamıştır.  Boşanma davalarında müvekkilleri ile daha etkili iletişim kurabilmek adına, İngiltere merkezli Invivo Academy işbirliği ile Psikoaktif Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Boşanma Danışmanlığı” eğitimi alarak, bu eğitimi başarı ile sonuçlandırmıştır. Türkiye’de Moda Hukuku ile ilgili eğitim veren Moda Hukuku Enstitüsü’nün düzenlediği Fashion Law Lab eğitimine katılmıştır. Bir çok alanda sertifika sahibi olan ve Cambridge'de dil eğitimi alan Asya Akın Çeliker, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Aynı zamanda noterlik belgesine sahiptir. Akın Hukuk Bürosunda görev yapmakta olup, müvekkillerine danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Tehdit suçu, Hürriyete karşı suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hükümler başlıklı ikinci kitabının, kişilere karşı suçları düzenleyen ikinci kısmının Hürriyete Karşı Suçlar başlığını taşıyan 106. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

ARA REKLAM ALANI

“(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Öncelikle, tehdit suçunun işlenebilmesi için suç konusu olan eylemin kanun metninde yer alan haklara yönelik olması gerekmektedir. Bu durumda, suçun işlenebilmesi için tehdit içeren söylemin, bir kişinin veya yakının hayatına, vücut dokunulmazlığına veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle yapılması gerekmektedir. Suçun, kişinin veya yakının hayatına, vücut dokunulmazlığına veyahut cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle gerçekleştirildiği takdirde şikayet aranmaksızın savcılık soruşturma başlatabilir. Ancak malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit suçu işlenmişse, tehdit suçunun soruşturulmasının şikayete bağlı olduğu düzenlenmiştir.

Tehdit suçu düzenlemesi ile, koruma altına alınmak istenen hukuki değer madde gerekçesinde şu şekilde açıklanmıştır:

“…tehdidin koruduğu hukukî değer, kişilerin huzur ve sükûnudur; böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu madde ile insanın kendisine özgü sulh ve sükûnuna karşı işlenen saldırılar cezalandırılmış olmaktadır. Fakat tehdidin bu maddeyle korumak istediği esas değer, kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetidir.”

Kısaca, bu suç düzenlemesinde korunan hukuki değerin kişinin toplumda huzur ve güvenle yaşama hakkı, istediği şekilde karar alma ve hareket etme özgürlüğü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Tehdit suçu genellikle, bir başka suç işlenirken o suçun unsuru olarak karşımıza çıksa da, kanunda ayrı bir suç olarak da düzenlenerek kişilerin özgürce hareket etme alanını korumak amaçlanmıştır. Örneğin, yağma suçu işlenirken “Paranı vermezsen çocuklarını keserim.” söylemi içinde tehdit, yağma suçunun unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kanunun aynı maddesinin 2. Fıkrasında ise, tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri şu şekilde düzenlenmiştir:

“(2) Tehdidin;

  1. a) Silahla,
  2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.”

Bu fıkra kapsamında görüldüğü üzere, tehdidin kişide yaratacağı korku ve endişe seviyesi bu suçun basit haline göre daha fazladır ve kanun koyucu tarafından bu suçu işleyene daha ağır ceza verilmesi öngörülmüştür.

Tehdit eyleminin üzerinde gerçekleştiği kişinin huzur ve sükûnu bozmaktadır. Bu hususun madde gerekçesinde yer aldığından da bahsetmiştik. Tehdit suçunda sarf edilen sözler kişinin iç huzurunu bozma, korku ve endişeye yol açma elverişliliğine sahipse soyut tehlike gerçekleşmiş olur. Yani, tehdit suçu soyut tehlike suçudur. Tehditte söylenen eylemin yapılıp yapılmaması suçun gerçekleşmesi için önem taşımaz.

Özetle, tehdit suçunun gerçekleşmesi için bir malvarlığı zararı, vücut veya cinsel dokunulmazlığa karşı bir zararın verilmiş olması aranmaz. Suçun gerçekleşmesi için, tehdit oluşturan söylemlerin mağdura ulaşması ve mağdurun korku ve endişe hissederek huzurunun bozulması ile bu suç gerçekleşmiş olacaktır.

REKLAM ALANI
YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Giriş yap

Kayıt ol

Şifre sıfırla

Lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin, e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturmanızı sağlayacak bir bağlantı alacaksınız.