e
sv

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

29 Kasım 2021 12:41
avatar

Asya Akın Çeliker

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

 

Terk, eşlerden birinin müşterek konutta ayrılması, yani ortak yaşamı terk etmesi olarak tanımlanabilir. Terk, özel bir boşanma sebebidir.

Terk nedenine dayanarak açılacak olan boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde metnine göre,

“Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.”

O halde, terk nedeniyle boşanma davası açabilmek için hangi şartların gerçekleşmesi gerektiğinin üzerinde durmak gerekir.

 • Evi terk eden eşin haklı bir sebebi olmamalıdır.
 • Evi terk eden eş, evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek için evi terk etmelidir.
 • Terk en az 6 ay sürmüş olmalıdır.
 • Diğer eşin, evi terk eden eşe “ortak konuta dönmesi için” ihtarda bulunması gerekmektedir. Bu ihtar üzerine, evi terk eden eşe 2 ay süre verilir.

Sayılan tüm şartlar gerçekleşmişse ve çekilen ihtara terk eden eş tarafından cevap verilmediğinde, terk edilen eş boşanma davası açabilir.

Konuyu Yargıtay kararlarına konu olmuş olaylardan örnekler vererek sonlandıralım:

Ortak konuttan, evden kovulmuş veya şiddetle evden ayrılmaya zorlanmış ise, terk eden eş evden ayrılan eş değil, ayrılmaya zorlayan eş olarak kabul edilmektedir. (YGHK, 13.03.2015, 2013/2-1688-2015/1032).

Terke dayalı boşanma davası açma hakkı, terk edilen eşe aittir. (YGHK, 13.03.2015, 2013/2-1688-2015/1032).

Terk sebebine dayalı boşanma davalarında, davalının “davayı kabul” beyanı sonuca etkili değildir. (TMK 184/1-3).

Terk sebebi ile boşanma davası açabilmek için, ayrılık en az 4 ay sürmüş olmalıdır. Bu sürenin dördüncü ayı bitmedikçe, ihtar isteminde bulunulamaz. (TMK 164, Yargıtay 2.HD., 2020/3025-6823).

 Son olarak değinmek istediğim konu ise, terke dayalı boşanma davasının açılabilmesi için, terk eden eşe samimi bir şekilde ihtar çekilmesi gerekmektedir. Yargıtay 2. HD., 2012/8580-28405 sayılı kararında, davacı eşin ihtarının samimi olmadığı üzerinde durulmuştur ve kadının eve dönmemekte haklı olduğu anlaşılmıştır, bu sebeple davanın kabulünü hatalı bulmuştur.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Terk Nedeniyle Boşanma Davası